LP

STROGI CENTAR - Centrologija

Strana A
1. Zauvek sam 2019.
2. Ko je kriv 2019.
3. Gde smo sad 2019.
4. Snovi mi kažu 2019.
5. Kao stranci 2019.

Strana B
1. Slobodan rođen 2019.
2. Kome ljubav dati (radio edit) 2019.
3. Nisam tvoj 2019.
4. Bože daj mi snage 2019.
5. Probudi me (radio edit) 2019.
6. Drumski ratnik 2019.

Cena:

Izdanja