LP

DR STEEL - Učini nešto / Heaven or Hell

A strana
1. Učini nešto
2. Rođen u tami
3. Muška kurva
4. Život u gradu
5. Gdje je ljubav
 
B strana
1. Nightmare
2. Make Love
3. Wait for the Devil
4. Heaven or Hell
5. All for Love
Cena:

Izdanja