DVD

ATOMSKO SKLONIŠTE – Rock Legende

ATOMSKO SKLONIŠTE – Rock LegendeATOMSKO SKLONIŠTE – Rock Legende

1.Uvod
2.Na proplanku čeka cvijet
3.Na kraju stoljeća
4.Saznao sam dijagnozu
5.Nešto nam holivudski reci
6.Ne želim da te izgubim
7.Kinematograf našeg djetinjstva
8.Da li je dozvoljeno razgledanje vašeg vrta
9.Bez kaputa
10.Smanji gas
11.Djevojka broj 8
12.Dok se tijelo tvoje vidi
13.Od rata do rata
14.Ne cvikaj generacijo
15.Netko dobar,netko zao
16.Extra uterina

BONUS – Zaječar ’91

1.Čedna gradska lica
2.Saznao sam dijagnozu
3.Bez kaputa
4.Pakleni vozači
5.Treba imat dušu
6.Ne cvikaj generacijo

Cena:

Izdanja