CD

S VREMENA NA VREME - S Vremena Na Vreme

S VREMENA NA VREME - S Vremena Na VremeS VREMENA NA VREME - S Vremena Na Vreme
 1. Biblijska tema
 2. Ko?
 3. Traži mene
 4. Utočište
 5. Tema za šargiju
 6. Dalek sprema se put
 7. Nada
 8. O glumcu i narodu
 9. Sunčana strana ulice
 10. Ostavljam sve i idem
 11. Tema classica

Bonus:

 1. Tema za violinu
 2. Sumnja
 3. Kad' nestanem
 4. Dixie band
Cena:

Izdanja