CD

S VREMENA NA VREME - Posle kraja

S VREMENA NA VREME - Posle krajaS VREMENA NA VREME - Posle kraja

1. Povratna karta
2. Kao ja i kao ti
3. Tavan
4. Moja stara i ja
5. Sunce iza grada
6. Maskenbal
7. Spavaj
8. A ja?
9. Kad' nestanem
10. Da li veruješ?

Cena:

Izdanja