CD

GLAD - Glad

  1. Kao nekad kad sam bio sam
  2. Noćas mi se samo govori o tebi
  3. Vampir
  4. Pogrešan dan
  5. Zona sumraka
  6. Tamnica
  7. Nokat i meso
  8. Sveti Gral
  9. Vera
  10. Mrtvima (Instrumental)
Cena:

Izdanja